Sale!
autocad-mechanical

Thiết kế cơ khí với Autocad Mechanical 2014

75.000đ

  • Phần mềm Autocad là phần mềm không thể thiếu cho hầu hết các công việc thiết kế kỹ thuật nào, với phiên bản cao hơn, người dùng còn được sử dụng sẵn thư viện chi tiết có sẵn, do đó khỏi mất thời gian tự thiết kế lại. Ngoài ra còn hỗ trợ trích xuất bản vẽ tốt hơn


Mô tả sản phẩm

 

 

autocad-mechanical

180 trang

Giá bán: 100.000 vnd

Phần mềm Autocad là phần mềm không thể thiếu cho hầu hết các công việc thiết kế kỹ thuật nào, với phiên bản cao hơn, người dùng còn được sử dụng sẵn thư viện chi tiết có sẵn, do đó khỏi mất thời gian tự thiết kế lại. Ngoài ra còn hỗ trợ trích xuất bản vẽ tốt hơn.

Đây là tài liệu gói gọn hêt mọi thứ cần có của phần mềm, dù bạn đã biết sử dụng autocad hay chưa đều có thể sử dụng nó, hãy khám phá các tính năng của phần mềm autocad mechanical một cách nhanh chóng nào.

Không chỉ học về phần mềm, người học còn học về các

Giới thiệu AutoCAD Mechanical

CAD là chữ viết tắt của Computer Aided Design – Vẽ thiết kế có sự trợ giúp của máy tính. Phần mềm CAD đầu tiên là Sketchpad xuất hiện vào năm 1962 được viết bởi Ivan Sutherland thuộc trường kỹ thuật Massachusetts.

Sử dụng phần mềm CAD ta có thể vẽ thiết kế các bản vẽ hai chiều (2D – chức năng Drafting), thiết kế mô hình 3 chiều (3D – chức năng Modeling), tính toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEA – chức năng Analysis).

Các phần mềm CAD có ba đặc điểm nổi bật sau:

Chính xác

-                Năng suất cao nhờ các lệnh sao chép (thực hiện bản vẽ nhanh) Dễ dàng trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác

Phần mềm AutoCAD Mechanical là một trong ba phần mềm của hãng Autodesk, một hãng được đánh giá là hàng đầu trên thế giới ừong việc viết phần mềm CAD. Bộ phần mềm này bao gồm:

AutoCAD để vẽ thiết kế hai chiều

-                AutoCAD Mechanical để vẽ thiết kế hai chiều với thư viện các chi tiết máy hai chiều

-                Autodesk Inventor chuyên về vẽ thiết kế ba chiều, mô hình hóa ba chiều, mô phỏng lắp ráp, mô phỏng động học, tính toán thiết kế các chi tiết máy…

AutoCAD Mechanical là phần mềm CAD được sử dụng để thiết kế cơ khí và vẽ kỹ thuật. Ngoài các chức năng vẽ như trong AutoCAD, AutoCAD Mechanical còn có chức năng mới như các chi tiết tiêu chuẩn thông minh, các tính năng kỹ thuật để có thể tối ưu hóa bản thiết kế. AutoCAD Mechanical cung cấp các chi tiết cơ khí theo các tiêu chuẩn như: DIN, ISO, ANSI, JIS, GOST. .

 Mục lục:

Chương 1 MỞ ĐẦU. 1

1.1.     Giới thiệu AutoCAD Mechanical 1

1.2.     Khời động AutoCAD Mechanical 2014. 2

1.3.     Cấu tróc màn hình đồ họa AutoCAD Mechanical 2014. 2

1.5.     Mở bản vẽ. 5

1.6.     Lưu bản vẽ. 6

1.7.     Đóng file AutoCAD Mechanical 6

1.8.     Thoát khỏi AutoCAD Mechanical 7

1.9.     Lệnh Export (xuất bản vẽ sang định dạng khác) 7

1.10.      Lệnh Recover (phục hồi file bị lỗi) 7

1.11.      Các phím chọn thông dụng. 7

CHƯƠNG 2: CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN. 9

2.1.     Thiết lập giới hạn bản vẽ bằng lệnh New.. 9

2.2.     Thiết lập các lựa chọn cơ khí – Lệnh Options. 11

2.3.     Định giới hạn bản vẽ bằng lệnh Limits. 13

2.4.     Định đơn vị bản vẽ bằng lệnh Units. 14

2.5.     Lệnh Mvsetup. 15

2.6.     Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD Mechanical 16

2.7.     Công cụ trợ giúp (Drafting settings) 17

CHƯƠNG 3: NHẬP TỌA ĐỘ, TRUY BẮT ĐIỂM VÀ VẼ HÌNH HỌC CƠ BẢN  18

3.1.     Các phương pháp nhập tọa độ điểm.. 18

3.2.     Vẽ đoạn thẳng – Lệnh Line. 19

3.3.     Vẽ đường tròn – Lệnh Circle. 22

3.4.     Công cụ truy bắt điểm trong AutoCAD Mechanical – OSNAP. 26

3.5.   Quan sát nhanh trong bản vẽ bằng con lăn chuột (Lệnh Zoom và Pan) 30

3.6.     Xóa nhanh một đối tượng bằng phím Delete (Lệnh Erase) 30

3.7.     Bài tập áp dụng. 30

Chương 4 CÁC LỆNH VẼ HÌNH HỌC TRONG AUTOCAD MECHANICAL  33

4.1.     Các đối tượng vẽ 2D của AutoCAD Mechanical 33

4.2.     Vẽ cung tròn – Lệnh Arc. 33

4.3.     Vẽ hình Elỉipse và cung Ellỉpse – Lệnh Ellỉpse. 36

4.4.     Vẽ hình chữ nhật – Lệnh Rectang. 38

4.5.     Vẽ đa tuyến – Lệnh Polyline. 43

4.6.     Vẽ đường cong – Lệnh Spline. 45

4.7.     Vẽ đa giác đều – Lệnh Polygon. 46

4.8.     Chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau – Lệnh Devide. 48

4.9.     Chia đối tượng thành các đoạn bằng nhau cho trước – Lệnh Measure     49

4.10.      Bài tập áp dụng. 50

CHƯƠNG 5: DỰNG HÌNH, VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT TRONG AUTOCAD MECHANICAL. 53

5.1.     Các lệnh vẽ đường tâm.. 53

5.2.     Các lệnh liên quan đường thẳng. 58

5.3.     Vẽ mặt cắt và ký hiệu vật liệu – Lệnh Hatch. 59

5.4.     Dựng hình và các lệnh liên quan. 61

CHƯƠNG 6 : PHƯƠNG PHÁP CHỌN  ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH CƠ BẢN. 66

6.1.     Các phương pháp lựa chọn đối tượng. 66

6.2.     Xóa đối tượng – Lệnh Erase. 68

6.3.     Xén một phần đối tượng – Lệnh Trim.. 68

6.4.     Kéo dài đối tưọng đến đổi tượng giao – Lệnh Extend. 69

6.5.     Tạo đối tượng song song – Lệnh Offset 70

6.6.     Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi một cung tròn – Lệnh Fillet 72

6.7.     Vát mép các cạnh – Lệnh Chamfer. 73

6.8.     Nối các phân đoạn thành đa tuyến – Lệnh Edit Polyline (lựa chọn Join) 74

6.9.     Tách rời đa tuyến thành từng phân đoạn – Lệnh Explore. 75

6.10.      Bài tập áp dụng. 76

CHƯƠNG 7:  BIẾN ĐỐI VÀ SAO CHÉP HÌNH. 79

7.1.     Dời hình – Lênh Move. 79

7.2.     Sao chép hình – Lệnh Copy. 80

7.3.     Phép biến đổi tỷ lệ – Lệnh Scale. 81

7.4.     Xoay đối tượng quanh một điểm – Lệnh Rotate. 82

7.5.     Lấy đối xứng qua trục – Lệnh Mirror 83

7.6.     Sao chép dây – Lệnh Array. 85

7.7.     Bài tập áp dụng. 86

Chương 8: QUAN SÁT BẢN VẼ. 89

8.1.     Di chuyển màn hình quan sát – Lệnh Pan. 90

8.2.     Thu phóng màn hình – Lệnh Zoom.. 90

CHƯƠNG 9: GHI VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC. 93

9.1.     Các thành phần ghi kích thước. 93

9.2.     Tạo và quản lý kiểu kích thước – Lệnh DimStyle. 94

9.3.     Ghi kích thưóc. 102

9.4.     Hiêu chỉnh kích thưóc – Lênh DimtEdit 109

Chương 10 GHI VĂN BẢN VÀ CHÚ THÍCH. 112

10.1    Tạo và hiêu chỉnh kiểu chữ – Lênh Style. 112

10.2    Nhập dòng chữ vào bản vẽ – Lệnh Single Line Text 116

10.3    Nhập đoạn văn bản – Lệnh Multiline Text 116

10.4    Hiệu chỉnh văn bản – Lệnh TextEdit. 118

10.5    Chèn các chú thích. 118

10.6    Bài tập áp dụng. 122

CHƯƠNG 11:  QUẢN LÝ ĐỎI TƯỢNG THEO LỚP (LAYER) TRONG AUTOCAD MECHANICAL. 124

11.1.      Tạo và quản lý các lóp – Lệnh AmLayer 125

11.2.      Các lệnh liên quan đến dạng đường. 127

11.3.      Hiệu chỉnh tính chất đối tượng. 129

11.4.      Bài tập áp dụng. 130

CHƯƠNG 12 TẠO LỖ, ĐINH TÁN VÀ CHÓT. 134

12.1.      Tạo lỗ và đường ren. 134

12.2.      Tạo đinh tán mũ chỏm cầu – Lệnh Plain Rivet 140

12.3.      Tạo đinh tán mũ chìm – Lệnh Countersunk Rivet. 142

12.4.      Tao chốt tru – Lênh Cylindrical Pin. 143

12.5.      Tạo chốt côn – Lệnh Taper Pin. 145

12.6.      Tạo Các chi tiết tiêu chuẩn từ hộp thoại Content Libraries. 145

12.7.      Bài tập áp dụng. 149

CHƯƠNG 13 MỐI GHÉP REN. 151

13.1.      Tạo các chi tiết tiêu chuẩn trong mối ghép ren. 151

13.2.      Chèn mối ghép ren – Lệnh Screw Connection. 159

13.3.      Bài tập áp dụng. 164

CHƯƠNG 14:  THIẾT KẾ TRỤC, BÁNH RĂNG VÀ CÁC CHI TIẾT TRÊN TRỤC. 165

14.1.      Giới thiêu hôp thoai Shaft Generator – Lênh Shaft Generator 165

14.2.      Bài  tập áp dụng. 173

 Nội dung mẫu: Trang 89-112
mau autocad1401-tile