Sale!
b1ans

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VỚI ANSYS WORKBENCH 13

150.000đ

Các công ty kỹ thuật không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất, với những sản phẩm cơ bản thì việc tính toán các thông số an toàn, các đặc trưng cơ lý không nhiều như các sản phẩm công nghiệp, các hệ thống máy móc, khung dầm,.. luôn được tính toán một cách kỹ lưỡng nhằm tránh các sai sót không đáng có. Và đó là lý do mà các phần mềm mô phỏng xuất hiện, có thể lường trước được các biến cố xảy ra, tối ưu hóa các thông số, giảm chi phí đầu tư không đáng có từ đó tiết kiệm khá nhiều chi phí liên quan.

Mô tả sản phẩm

Các công ty kỹ thuật không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất, với những sản phẩm cơ bản thì việc tính toán các thông số an toàn, các đặc trưng cơ lý không nhiều như các sản phẩm công nghiệp, các hệ thống máy móc, khung dầm,.. luôn được tính toán một cách kỹ lưỡng nhằm tránh các sai sót không đáng có. Và đó là lý do mà các phần mềm mô phỏng xuất hiện, có thể lường trước được các biến cố xảy ra, tối ưu hóa các thông số, giảm chi phí đầu tư không đáng có từ đó tiết kiệm khá nhiều chi phí liên quan.
KHi cần phân tích với độ chính xác cao, người ta sẽ nghĩ ngay tới các phần mềm CAE đặc biệt là Ansys, với phần mềm này người dùng có thể kiểm soát được dung sai tốt, đảm bảo được tính khả thi và hiệu quả công việc.
Nếu bạn đang có các đề tài liên quan đến phân tích, đánh giá các thông số về tính bền, ứng suất,khả năng chịu lực, áp dụng các bài toán phần tử hữu hạn,.. thì hãy tham khảo tài liệu ANsys này, đây là tài liệu Ansys workBench, thích hợp cho các ứng dụng cần tính toán cơ tính, khả năng chịu tải.
Tất nhiên là khi nghiên cứu phần mềm này bạn đã có một cái nhìn tổng quan và thông tin cần vì vậy có thể xem phần mục lục và nội dung demo của tài liệu để quyết định.

Số trang: 200 trang
Giá: 150.000 vnd.
Mục lục
 
Chương I Sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn – FEM   …………………………………..  1
I. Các bước giải bài toán FEM   …………………………………………………………………………  1
II. Ví dụ   ……………………………………………………………………………………………………….  2
Chương II Tổng quan về phần mềm Ansys ……………………………………………………………  25
I. Khởi động Ansys   ……………………………………………………………………………………….  25
II. Giao di ện Ansys    ………………………………………………………………………………………..  26
III. Lưu trữ và hồi phục    ………………………………………………………………………………….  28
IV. Cấu trúc bài toán trong Ansys    …………………………………………………………………….  28
V. Ví dụ 1  ……………………………………………………………………………………………………  29
VI. Ví dụ 2   …………………………………………………………………………………………………..  36
Chương 3 Tạo mô hình tính toán trong Ansys   ……………………………………………………….  42
I. Tạo mô hình trực tiếp trong Ansys    ………………………………………………………………..  42
II. Tạo mô hình với sự giúp đỡ của các phần mềm CAD   ………………………………………  78
Chương 4 Ứng dụng Ansys vào bài toán dầm – khung   ……………………………………………  91
I. Dầm   …………………………………………………………………………………………………………  91
II. Khung    ……………………………………………………………………………………………………..  100
III. Khung không gian    ……………………………………………………………………………………  108
IV. Dầm cong phẳng   ……………………………………………………………………………………..  115
Chương 5 Ứng dụng Ansys vào bài toán ứng suất   ………………………………………………….  123
I. Nguyên lý st. Venant (The princible of st. Venant)   …………………………………………..  123
II. Tập trung ứng suất do l ỗ elip   ……………………………………………………………………….  128
III. Ứng suất đặc bi ệt   ……………………………………………………………………………………..  134
IV. Bài toán ứng suất ti ếp xúc hai chiều   …………………………………………………………….  139
Chương 6 Phân tích dao động  …………………………………………………………………………….  150
I. Gi ới thiệu    ………………………………………………………………………………………………….  150
II. Phân tích mode cho thanh thẳng    …………………………………………………………………..  150
III. Phân tích mode dao động cho hệ thống giảm xóc của một ổ đĩa cứng   ……………….  156
IV. Phân tích mode dao động của bàn máy dịch chuyển chính xác đơn trục sử dụng khớp
nối đàn hồi  ……………………………………………………………………………………………………  165
V. Phân tích mode dao động của hệ thống các khối vật thể và lò xo (Spring & Mass)   .  173
VI. Phân tích dao động một mô hình đơn giản của một chiếc xe    ……………………………  180
Xem trước: