Sale!
03-10-2014 2-10-06 CH

Hướng dẫn Lightroom dành cho chuyên gia

120.000đ

NGƯNG KINH DOANH

Mô tả sản phẩm

Với những hướng dẫn nâng cao này dành cho những người muốn học qua ngay các tính năng nâng cao mà không phải học lại phần cơ bản, thậm chí những người đã rành lightroom vẫn nên tham khảo dvd này để thao tác nhanh hơn nữa, sử dụng hiệu quả hơn nữa phần mềm lightroom.

Khi xử lý ảnh bạn nên nghĩ ngay đến lightroom, phần mềm này rất được cộng đồng mạng đánh giá cao.

 

 

Thời lượng: 220 phút

DUng lượng 2,4  Gb

Video sub Việt hoàn chỉnh

Nội dung:

 03-10-2014 2-09-39 CH 03-10-2014 2-10-06 CH 03-10-2014 2-10-21 CH

Importing Photos into Lightroom
Import Photos Dialog Box Overview 09:42
Understanding Copy, Move, and Add Options 03:11
File Renaming on Import 06:20
Applying Develop Settings on Import 02:58
Applying Metadata Settings on Import 07:00
Using Auto Import 02:39
Backup Options 01:56
RAW + JPEG Options 03:50
Rating and Sorting Photos in the Library Module
Rating Options 11:52
Keyboard Shortcuts and Hidden Menus 05:36
Sorting Options 04:32
Library Module Viewing Strategies
Using the Grid View 07:30
Using the Loupe View 05:07
Using the Compare View 05:21
Using the Survey View 01:51
Understanding the Navigator 02:45
Working with Metadata and Keywords
What Keywords Are and How to Apply Them 08:19
Using Painter to Apply Keywords and Syncing Keywords 06:30
Editing Metadata Entries 04:14
Pushing Metadata into Original Image Files 08:36
Quick Photo Enhancement Techniques
Using Presets and the Auto Option 05:52
My Four Favorite Slider Controls 04:09
Adding a Post-Crop Vignette 04:12
Advanced Photo Enhancement
Using Tone Curves 10:12
Dodging and Burning with the Adjustment Brush 05:15
Color Control in Lightroom 06:17
Photo Retouching
Cropping and Straightening 05:54
Removing Dust Spots 04:30
Using the Adjustment Brush to Retouch Portraits 10:06
Sharing Photos Electronically
Exporting to Email 03:30
Using Lightroom Publish Services 06:28
Creating a Watermark 06:16
Sharing by Print
Lightroom’s Print Module Revealed 08:26
Creating a Contact Sheet 04:49
Producing a Perfect Print 09:45

Video mẫu: Tất cả các video còn lại đều có sub việt tương tự.

Bài 014 Sử dụng chế độ so sánh Compare View


Bài 015 Chế độ kiểm tra Survey View

Bài 016 Hiểu về thanh quản lý Navigator

Bài 017 Từ khóa thường dùng trong Lightroom 5

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào, bạn có muốn viết đánh giá?

Hãy là người đánh giá đầu tiên! “Hướng dẫn Lightroom dành cho chuyên gia”

*