Sale!
Placeholder

Hướng dẫn lập trình phay 2d mastercam x8 căn bản

120.000đ

Quyển sách này hướng dẫn người tự học mastercam từ cơ bản đến nâng cao, từ cách tạo sketch cho đến các phương pháp lập trình phay 2D phức tạp. Với tài liệu này bạn có thể làm chủ hoàn toàn về gia công phay 2D trên mastercam.

Mô tả sản phẩm

 

MASTERCAM 2D CAN BAN

Quyển sách này hướng dẫn người tự học mastercam từ cơ bản đến nâng cao, từ cách tạo sketch cho đến các phương pháp lập trình phay 2D phức tạp. Với tài liệu này bạn có thể làm chủ hoàn toàn về gia công phay 2D trên mastercam.

Nội dung sát với thực thế, giải quyết những khó khăn thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm Mastercam

Tài liệu gia công phay 2D mastercam x8 là tài liệu cập nhật mới nhất cho phần mềm mastercam, và tài liệu này được viết dựa trên kinh nghiệm thực tế và hoàn toàn khác với các tài liệu x6 tại trung tâm. thông qua các vi dụ bạn sẽ hình dung được các nguyên công để tạo nên sản phẩm thật sự.

Dưới đây là một phần của tài liệu, cũng như vấn đề đề chính mà quyển sách đề cập tới, được trích từ trang 75 – 104.

Khi tự học Mastecam bạn không chỉ cần có tài liệu tham khảo mà các tài liệu đó phải dễ hiểu sao cho không gặp khó khăn bước đầu nếu không bạn sẽ dễ bỏ cuộc, và khi sử dụng được thì qua mất giai đoạn quan trọng ( cơ hội ) của riêng mình.

1.    Giới thiệu phần mềm Mastercam.. 1

2.    Giao diện Mastercam.. 1

3.    Chức năng chính trong các trình đơn. 2

4.    Các phím tắt trong mastercam.. 10

5.    Các lệnh sketch, dựng hình căn bản. 12

6.    Tạo đường chạy dao 2d. 68

6.1      Jobsetup: chuẩn bị phôi 69

6.2      Kiểu chạy dao Face. Vạt phẳng mặt phôi 75

6.3      Ví dụ: gia công phay khỏa mặt. 91

6.4      Hướng dẫn cách quản lý các lớp. 102

6.5      Kiểu chạy dao Pocket. Phay dạng hốc. 104

6.6      Ví dụ phay poket. 118

6.7      Vi dụ: phay pocket dạng 2. 122

6.8      Hướng dẫn cách xoay mặt phẳng để gia công mặt đáy. 126

6.9      Kiểu chạy dao Contour. Chạy dao theo đường dẫn. 128

6.10    Ví dụ: gia công theo đường dẫn. (biên dạng) 134

6.11    Drill. Khoan lỗ. 139

6.12    Drill mở rộng lỗ ( khoét, doa) 144

6.13    Engraving : Khắc chữ. 150

6.14    Bài tập thực hành. 155

Ngoài tài liệu là sách tự học Mastercam, quý khách có thể xem các dvd tự học mastercam bên dưới.

lap trinh gia cong 2d mx 8