Tài liệu hướng dẫn Inventor

AutoDesk Inventor là phần mềm CAD ứng dụng trong cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình Solid, có giao diện người dùng thuận tiện và trực quan.

Autodesk Inventor phát hành phiên bản đầu tiên Inventor1 vào tháng 9 năm 1999, và liên tục phát triển không ngừng để đưa các Version tiếp theo đến với ngành kỹ thuật, và mỗi Version đều được gắn một “Mã”, với ý nghĩa riêng mà họ đã đặt ra cho “đứa con tinh thần” của mình

maxresdefault (1)

Ứng Dụng:

Xây dựng dễ dàng chi tiết, mô hình 3D

Xây dựng hệ thống đường ống dây dẫn

Mô phỏng động và động lực học cơ cấu

Phân tích ứng suất, tối ưu hóa sản phẩm

Thiết kế sản phẩm nhựa và làm khuôn

Thư viện chi tiết đa dạng và chuẩn hóa
Tài liệu học Inventor
Download

Khóa học: Advancecad

Tài Liệu CAD/CAM: cachdung.com